Greetz.nl

Via Greetz kun je zelf kaarten ontwerpen en deze online versturen naar je familie, kennissen of vrienden. Je kunt ook kiezen uit de eigen collectie wenskaarten van Greetz, maar je kunt ook zelf een persoonlijke fotokaart maken. Verder biedt Greetz je veel mogelijkheden om de kaart nog wat meer op te fleuren. Zo kan je er geluid aan toevoegen of je eigen handschrift kiezen. Je kunt dus voor ieder moment een persoonlijke kaart online versturen. Daarnaast biedt Greetz je de mogelijkheid om cadeaus te versturen. In de webshop vind je meer dan driehonderd cadeaus, welke je online met je kaart mee kunt sturen. Je kunt het cadeau ook eerst naar jezelf sturen, zodat je het verpakt mee kunt nemen. Als je een cadeau bestelt, dan wordt deze doorgaans binnen 1 dag geleverd. Greetz biedt je verschillende betaalmogelijkheden als iDeal, Creditcard en PayPal.